B15P
I RAMPA AVERNO e traversa e traverse
II RAMPA AVERNO e traverse
VIA CONOCCHIELLE e traverse
VIA CONTRADA LA SCHIANA e traverse
VIA MONTENUOVO LICOLA PATRIA e traverse
VIA MONTERUSCIELLO e traverse
VIA MONTERUSSO e traverse
VIA PENDIO MONTERUSCIELLO e traverse
VIA PRIVATA MONTERUSSO e traverse
VIA CONOCCHIELLE e traverse
VIA MONTERUSCIELLO e traverse
VIA MONTERUSSO e traverse
VIA PENDIO MONTERUSCIELLO e traverse